Hoogtepunten

Terug naar highlights

William Cockburn Salazar benoemd tot nieuwe uitvoerend directeur van EU-OSHA

Image

© EU-OSHA

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk is verheugd te kunnen aankondigen dat de raad van bestuur William Cockburn Salazar heeft benoemd tot nieuwe uitvoerend directeur. William heeft een uitgebreide staat van dienst op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) en brengt een schat aan expertise en jarenlange toewijding mee naar zijn nieuwe functie. Hij neemt de leiding van het agentschap op zich in een tijd dat het wereldwijde werklandschap ingrijpend verandert, met nieuwe technologieën, telewerkregelingen en veranderende arbeidsstructuren. 

William zegt over zijn benoeming: “Het is mij een eer om EU-OSHA te leiden bij het bevorderen van een positieve risicopreventiecultuur op alle werkplekken in Europa. Elke dag zijn er ongeveer tien dodelijke werkgerelateerde ongevallen en nog eens 600 sterfgevallen als gevolg van werkgerelateerde ziekten. Deze ontnuchterende getallen herinneren ons eraan dat er nog veel moet gebeuren en dat iedereen het verdient om te werken in een omgeving waar veiligheid, gezondheid en welzijn vooropstaan. Ik vind het geweldig om samen met de medewerkers in Bilbao bij te dragen aan het bereiken van dit doel.”

Samen met het team van toegewijde professionals van EU-OSHA en de nationale focal points en hun tripartiete netwerk zal William als uitvoerend directeur van EU-OSHA – onder de strategische leiding van de raad van bestuur – de samenwerking van het agentschap met de lidstaten, sociale partners, EU-instellingen en andere relevante belanghebbenden versterken om de missie ter bevordering van de veiligheid en gezondheid op het werk in Europa en daarbuiten te verwezenlijken.

Klik hier voor meer informatie over de uitvoerend directeur

Meer informatie over governance bij EU-OSHA