Hoogtepunten
01/08/2019

De waarde van VGW – kostenramingen van arbeidsgerelateerde letsels en aandoeningen

@Carlos Muza on Unsplash

In een nieuw verslag bespreekt EU-OSHA de bevindingen van het tweede deel van zijn project over de kosten en voordelen van veiligheid en gezondheid op het werk. Er komen twee benaderingen aan bod voor het ramen van de financiële lasten van arbeidsgerelateerde ziekten, letsels en sterfgevallen.

Er worden kostenramingen gegeven voor vijf lidstaten, die werden gekozen om de diverse regio’s, economische sectoren en sociale stelsels in Europa weer te geven. Het verslag vergelijkt de resultaten en verkent de sterke en zwakke punten van elke benadering. De gehanteerde methode en hoofdbevindingen worden uiteengezet in de samenvatting van het verslag en via SlideShare.

Ramingen van de economische impact van arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen zijn voor beleidsmakers van onschatbare waarde. Daarmee kunnen zij weldoordachte besluiten nemen over veiligheids- en gezondheidsbeleid en -strategieën.

Download het volledige verslag over het ramen van de kosten en voordelen van veiligheid en gezondheid op het werk.

Een beknopte bespreking van de bevindingen vindt u in onze SlideShare-presentatie.

Lees meer over de kosten en voordelen van VGW