Hoogtepunten

Back to highlights

Samen sterk voor kankervrije werkplekken: tijd voor actie

Image

De Europese week tegen kanker (EWAC) vindt plaats van 25 tot en met 31 mei en heeft tot doel regeringen, organisaties en personen te mobiliseren in de strijd tegen kanker.

Dit jaar bundelen wij onze krachten met de Association of European Cancer Leagues (ECL) om de aandacht te vestigen op de uitvoering van het Europees kankerbestrijdingsplan. In deze EU-benadering van kankerpreventie, -behandeling en -zorg worden de incidentie van werkgerelateerde kanker en het belang van protocollen voor de terugkeer naar het werk van patiënten, overlevenden en de samenleving ook erkend.

De webinar Laten we de barrières rond kanker en werk doorbreken!, die op 30 mei plaatsvindt, is een van de EWAC-initiatieven om een beleidsdialoog op gang te brengen met de bijdrage van EU-OSHA. Beoogd wordt mensen bewust te maken van de gevolgen van kanker op de werkplek en concrete acties en aanbevelingen voor te stellen voor een betere communicatie tussen werkgevers en werknemers als het gaat om kanker op het werk.

Doe mee aan de Europese week tegen kanker 2022. Het is de hoogste tijd voor actie!

Volg #EWAC22 en #EUCancerPlan

Kom meer te weten over werkgerelateerde kanker, de enquête over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor kanker in Europa en de routekaart inzake kankerverwekkende stoffen