You are here

Hoogtepunten
29/06/2017

Naar leeftijdsvriendelijk werk in Europa: EU-agentschappen beschouwen werken en ouder worden vanuit een levensloopperspectief

De bevolking en de beroepsbevolking van de EU zijn aan het vergrijzen. Dit is niet zonder gevolgen voor de werkgelegenheid, de werkomstandigheden, de levensstandaard en het welzijn. Hoe moeten we deze problemen tegemoet treden? Een nieuw rapport, dat is gecoördineerd door EU-OSHA, toont hoe informatie van vier agentschappen nuttig kan zijn bij het uitwerken van beleidsmaatregelen die elkaar aanvullen en groter zijn dan de som van de delen. Het rapport berust op de expertise die de agentschappen in hun vakgebied hebben opgebouwd, het behandelt de verschillende problemen van een vergrijzende beroepsbevolking, en het bekijkt innovatieve oplossingen.

  • EU-OSHA geeft beleidsvoorbeelden van geïntegreerde benaderingen inzake veiligheid en gezondheid voor een vergrijzende beroepsbevolking.
  • Eurofound verricht onderzoek naar de werkomstandigheden van mensen van alle leeftijden, de resultaten inzake duurzame arbeid die op dit vlak zijn geboekt, en het bekijkt hoe de juiste beleidsmaatregelen mensen langer aan het werk kunnen houden.
  • Cedefop bekijkt hoe beroepsopleiding en scholing kunnen bijdragen tot actief ouder worden op het werk.
  • EIGE bekijkt de kwestie van de vergrijzende beroepsbevolking vanuit een genderperspectief en bespreekt de verschillende uitdagingen voor mannen en vrouwen.

Het rapport geeft ook een overzicht van de demografische trends inzake werkgelegenheid op de lange termijn, en belicht het thema 'een leven lang leren'. Dit wordt gevolgd door een pleidooi voor actief ouder worden dat ervoor moet zorgen dat oudere werknemers actief, vaardig en aan de slag blijven.

Lees het volledige gezamenlijke rapport van de agentschappen

Lees meer over het project 'Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd'

Kom meer te weten over de campagne 'Gezond werk, voor alle leeftijden' van EU-OSHA.