You are here

Hoogtepunten
20/09/2017

Uitzendkrachten in de schijnwerper tijdens de nieuwe SLIC-campagne

Het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC) gaat een informatie- en handhavingscampagne starten om de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) van uitzendkrachten en grensoverschrijdende werknemers te bevorderen. De campagne, met als titel "Veilig en gezond werk voor tijdelijke werknemers", vindt plaats van oktober 2017 tot mei 2019.

De laatste tien jaar is het aantal uitzendkrachten enorm toegenomen in Europa. Uitzendkrachten kunnen erg kwetsbaar zijn, zoals blijkt uit studies die uitwijzen dat uitzendkrachten vaker te maken krijgen met ongevallen op het werk dan andere groepen werknemers.

Er zullen inspecties worden uitgevoerd, zowel bij de uitzendbureaus als bij de inlenende ondernemingen. In het kader van deze campagne worden informatie- en bewustmakingsactiviteiten georganiseerd en wordt een proef gedaan met grensoverschrijdende handhaving.

Op 20 en 21 september wordt ter gelegenheid van het begin van de campagne een seminar gehouden in Luxemburg, waar Tim Tregenza, netwerkmanager van EU-OSHA, enkele effectieve hulpmiddelen zal presenteren, die speciaal ontwikkeld zijn om het midden- en kleinbedrijf te helpen bij het beoordelen van VGW-risico's, zoals de interactieve onlinetools voor risicobeoordeling (OiRA).

Bezoek de website van de campagne

Kom meer te weten in ons verslag "Diversiteit onder het personeel en risicobeoordeling: zorgen dat iedereen meetelt"