Hoogtepunten

Terug naar highlights

Zorgen voor zorgverleners: waarborgen van het psychosociaal welzijn van werknemers in de gezondheids- en maatschappelijke zorg

Image

© Tatyana Gladskih - stock.adobe.com

Meer dan een op de tien werknemers in de EU is werkzaam in de gezondheids- en maatschappelijke zorg, waaronder activiteiten vallen zoals medische zorg, thuiszorg en maatschappelijk werk. In deze sector doen zich vooral psychosociale risico’s veelvuldig voor, zoals een hoge werkdruk, geweld door derden, onregelmatige werktijden en een hoge emotionele werkbelasting. Deze risicofactoren kunnen gevolgen hebben voor zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid van werknemers.

De nieuwste discussienota van EU-OSHA over Psychosociale risico’s in de gezondheids- en maatschappelijke zorg biedt een overzicht van psychosociale risico’s in de sector en de prevalentie ervan en besteedt aandacht aan doeltreffende interventies om psychosociale risico’s op de werkplek in de gezondheidszorg en de maatschappelijke zorg te voorkomen, te verminderen en te beheersen.

Meer informatie vindt u op de webpagina Gezondheids- en maatschappelijke zorg.