Hoogtepunten

Back to highlights

Op tijd in de bres voor gezonde spieren en botten: een leven lang profijt voor een hele generatie werknemers

Image

© IStock photo

Veel kinderen en jongeren hebben last van aandoeningen aan hun bewegingsapparaat, die vaak alleen nog maar erger worden wanneer zij de arbeidsmarkt betreden. Door overgewicht en een inactieve levensstijl lopen jongeren en kinderen meer risico op aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Toch is het mogelijk om deze problemen te voorkomen. Om de risico’s te beperken moet een veelzijdige benadering worden gevolgd, vanuit het oogpunt van volksgezondheid, onderwijs en gezondheid op het werk.

In dit nieuwe informatieblad wordt toegelicht hoe alle leeftijdsgroepen baat kunnen hebben bij een levensloopbenadering van gezonde spieren en botten en hoe deze aanpak mensen kan helpen om op een gezonde manier ouder te worden.

In deze powerpointpresentatie wordt een inleiding tot het onderwerp gegeven.

Meer materiaal vindt u in het prioriteitsgebied “Toekomstige generaties” van de campagne “Gezond werk: verlicht de last!”