Hoogtepunten

Terug naar highlights

Klimaatverandering aanpakken op de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

Image

© ILO

De Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk belicht het recht op een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen. In 2024 is de dag gericht op de gevolgen van de klimaatverandering voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).

EU-OSHA doet onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering en het hiermee verband houdende adaptatiebeleid voor de veiligheid en gezondheid op het werk van werknemers en het biedt praktische richtsnoeren om de beroepsrisico’s te beheersen. Een gids voor het omgaan met warmte op het werk, beschikbaar in meer dan 20 talen, en een verslag waarin de gevolgen voor VGW van de toekomst van de land- en bosbouw worden onderzocht, zijn enkele van onze bijdragen. Een verkenningsproject en een overzicht van de effecten van klimaatverandering op VGW bevinden zich in een voorbereidende fase.

Door kennishiaten te verkleinen, ondersteunen we veiligere en gezondere werkplekken in het licht van de milieuproblematiek.

Bekijk deze poster voor meer informatie over het werk van EU-OSHA op het gebied van klimaatverandering en VGW.