Hoogtepunten
05/08/2020

Belanghebbenden erkennen dat het werk van EU-OSHA Europese meerwaarde oplevert

© EU-OSHA 

EU-OSHA’s enquête onder belanghebbenden in 2020 bevestigt een positieve perceptie van de bijdrage van het Agentschap aan de bewustwording wat betreft risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) en aan het bieden van concrete oplossingen ter verbetering van de situatie op de werkplek (90 % van de respondenten).

Van alle deelnemers aan de enquête stemt 85 % ermee in dat het Agentschap de juiste prioriteiten stelt op het gebied van VGW en is 87 % van mening dat het werk van EU-OSHA waarde toevoegt aan het werk van bijvoorbeeld nationale organisaties. 94 % heeft het werk van EU-OSHA voor ten minste één doel gebruikt.

Meer dan 1 700 belanghebbenden – voornamelijk bedrijven en vakmensen, gevolgd door beleidsmakers en onderzoekers – hebben de vragen van deze enquête beantwoord.  Uit de enquête blijkt dat het Agentschap over het algemeen zijn ambitieuze doelstellingen heeft verwezenlijkt voor alle kernprestatie-indicatoren: relevantie, bruikbaarheid, EU-meerwaarde, impact en prestatie. Het Agentschap heeft ook het merendeel van zijn streefdoelen voor goed bestuur gehaald.

Raadpleeg de resultaten van de enquête onder belanghebbenden in deze PowerPoint-presentatie

Zie de infografiek betreffende de kernprestatie-indicatoren van EU-OSHA voor 2019