Hoogtepunten
02/06/2020

Slimme PBM’s — de toekomst van werknemersbescherming

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

Slimme persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) bieden het vooruitzicht op meer veiligheid en comfort op de werkplek door het gebruik van verbeterde materialen of elektronische componenten. Voordat zij met succes op werkplekken in Europa kunnen worden toegepast, moeten echter nog verschillende obstakels worden overwonnen. In een nieuwe discussienota wordt onderzocht welke kansen deze nieuwe technologieën bieden en welke risico’s zij inhouden.

Hoewel organisatorische maatregelen en collectieve bescherming altijd prioriteit moeten krijgen, kan het gebruik van PBM’s inmiddels een intelligente vorm van ondersteuning bieden.

Lees de discussienota om meer te weten te komen over slimme PBM’s

Zie onze themarubriek over opkomende risico’s