You are here

Hoogtepunten
12/09/2017

Informatiebladen "Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd" beschikbaar in verschillende talen.

Er zijn nu korte samenvattingen beschikbaar van de voornaamste bevindingen uit het driejarige project "Safer and healthier work at any age – occupational safety and health in the context of an ageing workforce" (Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd – veiligheid en gezondheid op het werk in het licht van een verouderende beroepsbevolking). Deze zijn beschikbaar in 19 talen.

De informatiebladen gaan in op de troeven die oudere werknemers hebben voor een organisatie, de extra risico's waarmee vrouwen op de werkvloer worden geconfronteerd, en stelsels voor arbeidsrevalidatie en herintegratie in heel Europa.

Ze bieden ook een overzicht van beleidsmaatregelen en strategieën om de vergrijzende beroepsbevolking in Europa duurzaam inzetbaar te maken.

Download de informatiebladen en lees welke andere thema's nog aan bod komen

Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd: finaal algemeen analyseverslag

Lees meer over het project 'Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd'