You are here

Hoogtepunten
02/05/2017

Onlinerisicobeoordeling – bekijk de nieuwe Napo-videoclip

Napo is vastberaden om zijn baas ervan te overtuigen een risicobeoordeling uit te voeren. Dankzij OiRA is dit eenvoudiger dan ooit. Samen zullen zij risico's op het gebied van veiligheid en werk vaststellen en beoordelen én de juiste preventieve maatregelen treffen.

Door gebruik te maken van de interactieve onlinetool voor risicobeoordelingen - OiRA kunnen micro- en kleine ondernemingen in navolging van Napo beginnen met het beheren van veiligheids- en gezondheidsrisico's. Er zijn al zo'n 120 OiRA-onlinetools beschikbaar en klaar voor gebruik. Zij zijn toegesneden op 60 activiteitensectoren en beroepen en kunnen in minstens 15 landen gebruikt worden. Meer tools zijn in ontwikkeling.

Volg het voorbeeld van Napo nu en doe uw onlinerisicobeoordeling.

Bekijk de videoclip

Bezoek de OiRA-website