Hoogtepunten
12/02/2019

Nieuwe video toont risicoboordeling met behulp van OiRA voor kappers

EU-OSHA heeft in samenwerking met de Europese kapperssector een nieuwe video geproduceerd waarin wordt getoond hoe veiligheids- en gezondheidsrisico's op het werk kunnen worden beperkt met behulp van OiRA (Online interactive Risk Assessment), de interactieve onlinetool voor risicobeoordeling. De video dient ter aanvulling van een onlangs gepubliceerde infografiek over risicobeoordelingen met behulp van OiRA.

Kappers worden geconfronteerd met uiteenlopende risico's, zoals problemen met spieren en gewrichten als gevolg van hun werkhouding en huidproblemen door het werken met vocht en cosmetische producten. OiRA reikt kosteloze en gemakkelijk toe te passen oplossingen aan voor deze dagelijkse gezondheidsrisico's op het werk.

De video en de OiRA-tool voor kappers zijn ontwikkeld in samenwerking met de Europese sectorale sociale partners coiffure en UniEuropa.

De video is ondertiteld in de talen van de landen die al beschikken over een OiRA-tool voor kappers.

Bekijk de video, de infografiek en de beschikbare tools.

Help ons een bijdrage te leveren aan veiligere en gezondere werkplekken en deel de hashtag #OiRAtools.