Hoogtepunten
07/12/2018

Psychosociale risico's, stress en aandoeningen aan het bewegingsapparaat – een praktische handleiding voor kleine ondernemingen

Werkenden in Europa krijgen waarschijnlijk eerder met negatieve gevolgen van psychosociale risico’s, stress of aandoeningen aan het bewegingsapparaat te maken dan van andere arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen. Deze problemen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de ondernemingen en de betrokken personen zelf. Vaak leiden ze tot langdurig ziekteverlof.

Vooral micro- en kleine ondernemingen kunnen het lastig vinden deze problemen aan te pakken. Daarom hebben we een praktische handleiding ontwikkeld. In vijf stappen worden kleine ondernemingen geleid naar een betere werkomgeving en krijgen ze heel veel nuttige tips, eenvoudige technieken en concrete, heldere adviezen om hen te helpen psychosociale risico’s, stress en aandoeningen aan het bewegingsapparaat bij hun personeel te voorkomen of hiermee om te gaan.

Download de handleiding

Ga naar onze themarubrieken stress en psychosociale risico's en aandoeningen aan het bewegingsapparaat.