Hoogtepunten

Terug naar highlights

Psychosociale risico’s en de invloed ervan op het mentale welbevinden van werknemers met een lage sociaal-economische status

Image

© peopleimages.com - stock.adobe.com

De veranderende arbeidsmarkt is voor veel mensen een bron van stress, angst en andere mentale gezondheidsproblemen geworden. Werknemers met een lage sociaaleconomische status zijn bijzonder gevoelig voor psychosociale risico’s op het werk, een situatie die verergerd is door COVID-19 en de ontwikkelingen als gevolg van digitalisering.

In een nieuw rapport analyseert EU-OSHA het Europese onderzoek over dit onderwerp, formuleert het conclusies en haalt het er beleidsaanbevelingen uit. De publicatie toont een selectie van succesvol toegepaste goede praktijken op organisatorisch of sectoraal niveau, die effectief hebben bijgedragen aan het voorkomen en aanpakken van psychosociale risico’s voor werknemers met een lage sociaaleconomische status.

Ga voor meer informatie naar het rapport en de samenvatting “Blootstelling aan psychosociale risico’s en de gevolgen ervan voor het mentale welbevinden van Europese werknemers met een lage sociaaleconomische status”.

Meer inzicht in psychosociale risico’s op het werk vindt u op onze bijgewerkte webpagina over psychosociale risico’s en mentale gezondheid.

Bent u geïnteresseerd in een ander perspectief? Bekijk dan het nieuwe verslag van Eurofound over psychosociale risico’s voor het welzijn van werknemers: Lessen getrokken uit de COVID-19 pandemie