Hoogtepunten
20/11/2019

Psychosociale risico's en langdurig zitten: vaak gemelde risicofactoren in de Esener-enquête 2019

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Bedrijven melden nog steeds als risicofactor voor de gezondheid van werknemers in heel Europa de omgang met lastige mensen, repetitieve arm- en handbewegingen en het tillen en verplaatsen van mensen of zware lasten, aldus de eerste bevindingen van de derde Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener-3).

De bevindingen voor 2019 zijn gebaseerd op interviews met meer dan 45 000 bedrijven van allerlei omvang en uit alle sectoren in 33 Europese landen.

Aanvullende vragen in de enquête van 2019 werpen nieuw licht op opkomende risico's voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW), zoals het effect van digitalisering bijvoorbeeld en het belang van langdurig zitten, dat, zo blijkt uit Esener-3, nu de op twee na meest voorkomende risicofactoren zijn die door Europese ondernemingen wordt gemeld.

Een vergelijking met de resultaten van Esener-2 uit 2014 geeft tendensen op nationaal en EU-niveau weer, niet alleen op het gebied van risicofactoren, maar ook op het gebied van de aanpak van VGW en de daarmee samenhangende impulsen en barrières. Zo is de participatie van werknemers in het beheer van psychosociale risico's in een aantal landen gedaald, ondanks het feit dat een participatieve aanpak als belangrijk beschouwd wordt om deze steeds vaker voorkomende risico's aan te pakken. Aan de andere kant is het bemoedigend dat het percentage bedrijven dat risicobeoordelingen uitvoert in een aantal landen is toegenomen.

Deze unieke gegevensbron is een instrument van onschatbare waarde, opgezet om de ontwikkeling van nieuw beleid te ondersteunen en werkplekken te helpen effectiever met OSH om te gaan. Een volledige reeks publicaties en een gloednieuwe datavisualisatietool over de resultaten van het onderzoek zullen vanaf 2020 beschikbaar zijn.

Lees meer over de eerste bevindingen van Esener-3

Bezoek onze webrubriek om meer te weten te komen over Esener