Hoogtepunten

Back to highlights

Bevorderen van geestelijke gezondheid en welzijn op de werkplek

Image

Op 10 oktober wordt de Werelddag voor de geestelijke gezondheid gevierd om wereldwijd de bewustwording over geestelijke gezondheid te bevorderen en activiteiten op dit gebied te ontplooien. Als thema heeft de World Federation for Mental Health gekozen voor ‘Geestelijke gezondheid in een ongelijke wereld’, waarbij het accent ligt op problemen die ongelijkheden op het gebied van de geestelijke gezondheid in stand houden, en op de ondersteuning van maatschappelijke organisaties bij de aanpak van die problemen.

Psychosociale risico’s en stress op het werk behoren tot de meest knellende vraagstukken op het gebied van de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Ze speelden vooral op in de COVID-19-pandemie, die een zware wissel heeft getrokken op de gezondheid van mensen, organisaties en nationale economieën.

Met de juiste aanpak kunnen psychosociale risico’s en werkgerelateerde stress worden voorkomen en beheerst, ongeacht de aard en omvang van het bedrijf.

Lees onze OSHwiki-artikelen over geestelijke gezondheid op het werk en COVID-19: richtsnoeren voor op de werkplek (in het Engels)

Gebruik de EU-richtsnoeren: ‘COVID-19: TERUG NAAR DE WERKPLEK – Aanpassing van werkplekken en veiligheidsmaatregelen voor werknemers

Deel de hashtag #WorldMentalHealthDay op sociale media

Share this on: