Hoogtepunten
09/06/2020

Het voorkomen van werkgerelateerde SSA's: lessen die zijn getrokken uit onderzoek en goede praktijken

© iStock.com/andresr

In een nieuw verslag worden de bevindingen samengevat van het meerjarenproject van EU-OSHA waarin onderzoek, beleid en praktijk op het gebied van de preventie van werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen (SSA's) bestudeerd worden. Dit project is gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling van strategieën voor de aanpak van dit veel voorkomende probleem op het gebied van veiligheid en gezondheid op werkplekken in Europa.

Het identificeert een aantal lacunes op beleids- en werkplekniveau en legt uit waarom SSA's nog steeds een groot probleem vormen, ondanks de inspanningen om ze te voorkomen. In het verslag worden ook aanbevelingen gedaan voor het verhelpen van tekortkomingen in de huidige aanpak, waarbij specifieke wetgeving en richtsnoeren voor de uitvoering, nadruk op risicobeoordeling, preventie en ergonomie, het delen van goede praktijken en werknemersparticipatie sleutelbegrippen zijn.

Lees meer in het volledige verslag en de samenvatting Werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen: van onderzoek tot praktijk. Welke lessen kunnen er worden getrokken?

Ga naar de speciale webpagina over ons onderzoek op het gebied van werkgerelateerde SSA's