Hoogtepunten

Terug naar highlights

Platformwerk: wat zijn de veiligheids- en gezondheidsrisico's op het werk en hoe pakken we die aan?

Image
diver2

© @arlington_research via Unsplash

In een nieuw literatuuronderzoek worden de uitdagingen in kaart gebracht waarmee digitaalplatformwerkers worden geconfronteerd: van ontoereikende sociale bescherming en digitaal toezicht tot baan- en inkomensonzekerheid. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de impact van deze uitdagingen op veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) en wordt gekeken naar nieuwe initiatieven en wetgeving die gericht zijn op het voorkomen en beheren van VGW-risico’s.

Nu steeds meer mensen via digitale platforms werken, is het aanpakken van deze risico’s en het beschermen van platformwerkers een topprioriteit op EU-niveau. Om de ontwikkeling van doeltreffend VGW-beleid en -praktijken voor de platformeconomie te ondersteunen, worden in de beleidsnota bij het verslag de belangrijkste overwegingen voor beleidsmakers uiteengezet.

Lees het volledige verslag of bekijk de beleidsnota voor de belangrijkste punten