Hoogtepunten

Terug naar highlights

Ontdek de nieuwe indicatoren en functies van de VGW-barometer

Image

De VGW-barometer voor de weergave van actuele gegevens over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in Europa is nu gebruiksvriendelijker dan ooit. De belangrijkste VGW-indicatoren zijn opgesplitst in twee categorieën: “ongevallen, ziekten en welzijn” en “arbeidsomstandigheden en preventie”. Er is een nieuwe indicator toegevoegd, werkgerelateerde aandoeningen, waarmee op basis van recente internationale gegevens de invloed van werk op veelvoorkomende ziektefamilies in de EU-27 kan worden ingeschat. De gloednieuwe versie van de tool bevat ook informatie over regelgeving en internationale organisaties en programma’s op het gebied van VGW.

Tot slot kunnen de gegevens van een bepaald land niet alleen worden vergeleken met één of twee andere landen, maar ook met de gegevens uit voorgaande jaren. Gebruikers kunnen bovendien grafieken genereren en verslagen downloaden met alle gegevens per land.

Ga naar de datavisualisatietool “VGW-barometer”