Hoogtepunten

Back to highlights

Laten we op de Internationale Dag van de Migrant aandacht hebben voor veiligheid en gezondheid op het werk

Image

vector by freepik.com/vectorjuice

Sta op de Dag van de Migrant van de Verenigde Naties (18 december) eens stil bij de prevalentie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat (spier- en skeletaandoeningen – SSA’s) onder arbeidsmigranten en bij de redenen waarom de desbetreffende risicofactoren groter zijn voor deze groep.

51 % van de arbeidsmigranten brengt minimaal een kwart van de werktijd door in pijnlijke houdingen, en arbeidsmigranten verrichten vaker vuil, gevaarlijk en zwaar werk in banen die samengaan met slechtere arbeidsomstandigheden en grotere risico’s voor de veiligheid en gezondheid op het werk, zoals pesten, onzekere arbeidsverhoudingen en lange werktijden. COVID-19 brengt ook een nieuw en onevenredig risico voor arbeidsmigranten met zich mee. Zij moeten nu meer dan ooit worden beschermd.

Meer informatie is te vinden in het verslag Preventie van spier- en skeletaandoeningen bij een divers personeelsbestand: risicofactoren voor vrouwen, migranten en LHBTI-werknemers

Lees de discussienota COVID-19 and musculoskeletal disorders: a double burden of risk for migrant workers in Europe? (COVID-19 en aandoeningen aan het bewegingsapparaat: een dubbel risico voor arbeidsmigranten in Europa?)

Lees het nieuwsbericht voor meer informatie

Bekijk het prioriteitsgebied diversiteit van werknemers van de campagne “Gezond werk: verlicht de last!” van EU-OSHA

Share this on: