You are here

Hoogtepunten
09/08/2018

Gecombineerde VGW-analyse van drie grote onderzoeken in een aantal EU-talen beschikbaar

De hoofdbevindingen van een analyse van zowel de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's (Esener-2) door EU-OSHA, als de specifieke module van de arbeidskrachtenenquête over arbeidsongevallen en andere werkgerelateerde gezondheidsproblemen door Eurostat, en het zesde Europese onderzoek naar de arbeidsomstandigheden door Eurofound, zijn nu in een aantal EU-talen beschikbaar.

Het onderzoek heeft tot doel een omvattend overzicht te bieden van de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in Europa en combineert daarbij de perspectieven van risicobeheer en risicobewustzijn enerzijds en van de werkenden die aan risico’s blootstaan en VGW-resultaten anderzijds.

Beschikbare taalversies van de samenvatting van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk: een gecombineerde analyse van drie grote onderzoeken.