Hoogtepunten
12/08/2019

Internationale Jongerendag 2019: het onderwijs omvormen voor veiligere werkplekken

photo: greenspc via pixabay.com 

Het thema van de Internationale Jongerendag 2019 is Onderwijs omvormen.

De jaarlijkse Internationale Jongerendag, op 12 augustus, is bedoeld om wereldwijd de aandacht te vestigen op de problemen waarmee de jongere generaties te maken hebben.

Ieder jaar bereiken zo'n 120 miljoen jongeren de beroepsactieve leeftijd. Om hen als lid van de beroepsbevolking goed te laten functioneren, is het essentieel te investeren in een cultuur van gezonde werkplekken en in de competentie van jonge werknemers op het gebied van veiligheid en gezondheid. EU-OSHA ondersteunt deze processen door kennis over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) aan te bieden die is toegesneden op de jongeren zelf en hun docenten, en door in alle sectoren en ondernemingen te pleiten voor gezonde werkomstandigheden.

Speciale webpagina voor jonge werknemers

Samenvatting van ons recente seminar over de gezondheid van het bewegingsapparaat bij kinderen en jonge werknemers

Napo geeft op een ludieke manier voorlichting over veiligheid en gezondheid – een overzicht van Napo-filmpjes voor jonge werknemers

Meer info over het thema van de Internationale Jongerendag 2019 en bijbehorende activiteiten