Hoogtepunten

Terug naar highlights

Internationale Vrouwendag: Werkplekken kunnen slachtoffers van huiselijk geweld helpen opsporen en ondersteunen

Image

© Jose - stock.adobe.com

Op 8 maart herhaalt EU-OSHA opnieuw zijn standpunt ten gunste van het recht van vrouwen en meisjes om zowel on- als offline zonder geweld te leven en te werken.

Wij steunen de oproep van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag om geweld tegen vrouwen in digitale ruimten aan te pakken. Het is essentieel om vrouwen via een innovatieve en technologische benadering beter bewust te maken van hun rechten.

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om een discussienota over de impact van huiselijk geweld op de werkplek op te stellen. Deze vorm van misbruik heeft gevolgen voor de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van de slachtoffers. Het leidt vaak tot problemen op het werk, wat weer van invloed kan zijn op collega’s en werkgevers.

Onze publicatie presenteert de beleidskaders van de EU en de lidstaten en bevat concrete suggesties over maatregelen op de werkplek, waarmee kwetsbare vrouwen kunnen worden opgespoord en overlevenden van huiselijk geweld kunnen worden ondersteund.

Wilt u meer weten over vrouwen en veiligheid en gezondheid op het werk, ga dan naar onze thematische rubriek en lees onze OSHWiki-artikelen.