Hoogtepunten
08/03/2019

Internationale Vrouwendag: gendergelijkheid op het werk in een socialer Europa

Dit jaar staat de Internationale Vrouwendag in het teken van nieuwe manieren om gendergelijkheid en het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen te bevorderen. Effectieve strategieën om deze uitdagende doelstellingen te verwezenlijken zijn gekoppeld aan meer bewustmaking van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van vrouwen op het werk en aan verdere inspanningen om de genderkloof op de arbeidsmarkt te dichten.  

In het kader van zijn huidige campagne voor een gezonde werkplek ‘Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan’ behandelt EU-OSHA ook de blootstelling aan gevaarlijke stoffen van vrouwen in dienstverlenende beroepen en in typische vrouwenberoepen.

De deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt is in de afgelopen jaren in heel Europa toegenomen, maar toch hebben vrouwen naast hun werk nog altijd vaker de zorg voor kinderen en ouderen.

Het initiatief voor het evenwicht tussen werk en privéleven vloeit voort uit de Europese pijler van sociale rechten en moedigt een betere verdeling van zorgtaken tussen vrouwen en mannen aan. In januari bereikten het Europees Parlement en de Raad voorlopige overeenstemming over het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers.

Lees meer over vrouwen en veiligheid en gezondheid op het werk