Hoogtepunten

Terug naar highlights

Gevolgen van digitaalplatformwerk voor personeel in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Image

© Pixel-Shot - stock.adobe.com

De sector gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, die in vele EU-landen werk biedt aan zo’n 10 % van de totale beroepsbevolking, ziet zich voor verschillende uitdagingen gesteld op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

De digitalisering en de invoering van platformwerk hebben een omwenteling in de sector teweeggebracht als gevolg van de nieuwe risico’s en kansen vanuit het oogpunt van veiligheid en gezondheid op het werk die daardoor zijn ontstaan met betrekking tot het fysieke en psychosociale welzijn van de betrokken werknemers.

In onze meest recente nota komen essentiële factoren aan bod die onder de aandacht van de beleidsmakers moeten worden gebracht, zoals de diversiteit van het personeelsbestand, de oververtegenwoordiging van vrouwen (80 %) en de diverse arbeidsregelingen in de sector.

Lees alle bevindingen en aanbevelingen in de discussienota Digitaalplatformwerk in de sector gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening: gevolgen voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Lees meer over digitaalplatformwerk

Verken onze thematische rubriek over gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening