Hoogtepunten
28/08/2019

Wat is de invloed van nieuwe ontwikkelingen op het werk op VGW: exoskeletten en sociale innovatie

In twee recente verkennende artikelen wordt onderzocht hoe nieuwe ontwikkelingen op de werkplek invloed hebben op de veiligheid en gezondheid op het werk: een technisch artikel over het gebruik van exoskeletten, ofwel draagbare hulpmiddelen, en een niet-technisch artikel over sociale innovatie op het werk.

De aard en organisatie van het werk veranderen snel, naarmate de technologie voortschrijdt en de vereiste vaardigheden veranderen. Nieuwe (niet-technische) manieren van werken, zoals nieuwe organisatie- en leiderschapsvormen, medezeggenschap en empowerment van werknemers en innovaties op de werkplek, dragen bij aan het bevredigen van de behoeften van werknemers door te zorgen voor banen van goede kwaliteit, sociaal welzijn en flexibiliteit in termen van waar en wanneer het werk wordt uitgevoerd. Ook verandert hierdoor de manier waarop collega’s met elkaar omgaan en worden organisatorische belemmeringen weggenomen. Andere technologieën zijn gericht op fysieke behoeften; exoskeletten zijn bijvoorbeeld bedoeld om de fysieke belasting te verlichten en te voorkomen dat werknemers spier- en skeletaandoeningen ontwikkelen.

Maar zijn er risico's verbonden aan deze ontwikkelingen en wat zijn de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid op het werk? Lees onze verkennende artikelen voor meer informatie.

Download het verkennende artikel over sociale innovatie op de werkplek

Lees het verkennende artikel over het opkomende gebruik van exoskeletten

Bekijk de webpagina van EU-OSHA over opkomende risico’s