Hoogtepunten

Terug naar highlights

Hoe kunnen we de gezondheid en het welzijn van werknemers beschermen bij de omgang met gevaarlijke geneesmiddelen?

Image

Nieuwe richtsnoeren van de Europese Commissie bieden zowel werkgevers als werknemers essentieel advies over het beheer van de blootstelling aan gevaarlijke geneesmiddelen.

Gevaarlijke geneesmiddelen kunnen kankerverwekkende, mutagene of reproductietoxische effecten veroorzaken bij werknemers die hieraan worden blootgesteld. Daarom is het van cruciaal belang om over goede managementpraktijken te beschikken. 

Zowel medisch personeel als schoonmakers en wasserijmedewerkers of afvalverwerkers kunnen hieraan worden blootgesteld, en het advies in de gids is afgestemd op de groepen werknemers die mogelijk worden blootgesteld.

De gids is niet bindend en het advies wordt verstrekt zonder afbreuk te doen aan nationale voorschriften, hetgeen betekent dat aanpassing van de gids aan de specifieke wettelijke vereisten van een land mogelijk is.

Raadpleeg de richtsnoeren voor het veilige beheer van gevaarlijke geneesmiddelen op het werk.

Meer informatie