Hoogtepunten
09/10/2019

Hoe kunnen we kwetsbare werknemers beschermen tegen gevaarlijke stoffen?

Sommige groepen werknemers lopen bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen meer risico dan andere groepen. Dit kan gebeuren omdat deze werknemers onervaren, ongeïnformeerd of fysiek kwetsbaarder zijn. Andere redenen kunnen zijn dat zij vaker van baan veranderen of dat zij in sectoren werken waar weinig bewustzijn van de kwestie is. Ook kan er sprake zijn van een hogere of andere fysiologische gevoeligheid.

Het nieuwe informatieblad van EU-OSHA over kwetsbare werknemers en gevaarlijke stoffen kan uitkomst bieden. Op het informatieblad wordt uitgelegd wat de verantwoordelijkheden van de werkgevers zijn, wordt de aandacht gevestigd op de groepen die in het bijzonder kwetsbaar zijn, zoals jonge werknemers, migranten en zwangere werknemers, en wordt uitgelegd hoe u door middel van risicobeoordeling en preventiemaatregelen rekening houdt met hun behoeften.

Lees het informatieblad

Bezoek de website van de Campagne voor een gezonde werkplek 

Meer informatie over groepen werknemers die risico lopen