Hoogtepunten
12/11/2019

De Topbijeenkomst “Een gezonde werkplek” 2019 vormt de afsluiting van een geslaagde tweejarige campagne op het gebied van gevaarlijke stoffen

EU-OSHA en zijn partners en belanghebbenden komen in Bilbao bij elkaar voor de laatste mijlpaal van de campagne “Een gezonde werkplek: Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!” voor 2018-2019.

Tijdens de topbijeenkomst worden de resultaten van de campagne gevierd en krijgen afgevaardigden de gelegenheid ervaringen en beste praktijken uit te wisselen op het gebied van vervanging van gevaarlijke stoffen, beperking van de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en uitdagingen voor een effectieve preventie.

Een hoogtepunt van het evenement is de uitreiking van de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek. Dit jaar zijn er tien organisaties die worden bekroond of een eervolle vermelding ontvangen voor hun innoverende benaderingen van het beheer van gevaarlijke stoffen.

Zie het persbericht voor meer informatie

Lees meer over het evenement en download het programma

Volg de bijeenkomst live online