Hoogtepunten
21/07/2020

De gezondheid en veiligheid van oudere werknemers: belangrijk voor ons allemaal

© Cristina Vatielli

Europa kampt al langer met vergrijzing en krimp van de beroepsbevolking: in 2030 maken werknemers tussen de 55-64 jaar oud naar verwachting 30 % van de beroepsbevolking uit. Ondertussen verlaten veel werknemers geruime tijd voor hun pensioenleeftijd de arbeidsmarkt.

Duurzame oplossingen om veilige, gezonde en eerlijke arbeidsomstandigheden vanaf het begin van het arbeidsleven te waarborgen zijn essentieel voor het tegengaan van deze negatieve ontwikkeling en het verbeteren van de productiviteit op de lange termijn.

Om de beleidsontwikkeling op dit belangrijke gebied te ondersteunen, is een aantal jaar geleden door EU-OSHA een project uitgevoerd dat een grote hoeveelheid analyses van beleidsmaatregelen en initiatieven met betrekking tot de vergrijzing van werknemers in Europa heeft opgeleverd.

Ontdek het proefproject Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd – veiligheid en gezondheid op het werk in het kader van een ouder wordende beroepsbevolking en bekijk de verschillende publicaties in het kader van het project

Ontdek hoe EU-landen omgaan met de uitdagingen met betrekking tot veiligheid en de gezondheid op het werk met behulp van onze in 2017 gepubliceerde datavisualisatietool over vergrijzing en VGW.

Help ons gezonde praktijken op het werk te stimuleren voor mensen van alle leeftijden – gebruik en deel de praktische hulpmiddelen die zijn ontwikkeld in het kader van de campagne 2016-2017, Gezond werk, voor alle leeftijden