Hoogtepunten
10/03/2020

Nederlands familiebedrijf in de aardappelsector beperkt schadelijk stof

Source: Mansholt BV

Het Nederlandse bedrijf Mansholt BV heeft een Award voor goede praktijken voor een gezonde werkplek gekregen voor het terugdringen van de blootstelling van medewerkers aan potentieel schadelijk stof in de loods waar aardappels gesorteerd worden.

In samenwerking met de bedrijfsgeneeskundige dienst Stigas heeft het bedrijf technische, organisatorische en persoonlijke beschermingsmaatregelen gecombineerd, waardoor de hoeveelheid stof in de lucht sterk is verminderd. Samen hebben zij nieuwe apparatuur aangeschaft en productieprocessen bijgewerkt.

Deze casestudy is een voorbeeld van hoe kleine bedrijven met beperkte middelen deze methoden toch succesvol kunnen toepassen en zo een aanzienlijke verbetering voor de gezondheid en de veiligheid van werknemers kunnen bewerkstelligen.

Lees de casestudy

Kom meer te weten over andere voorbeelden van goede praktijken die een award of een eervolle vermelding hebben gekregen