Hoogtepunten
18/07/2019

Een samenvatting van het seminar “Goede spieren en een gezond skelet op jonge leeftijd” is nu beschikbaar

@Annie Spratt on Unsplash

In samenwerking met ENETOSH (Europees netwerk voor onderwijs en opleiding op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk) heeft EU-OSHA een seminar georganiseerd over het aanpakken van het probleem van spier- en skeletaandoeningen (MSD's) bij jongeren en werknemers. Dit seminar werd georganiseerd in het kader van een VGW-overzichtsproject over spier- en skeletaandoeningen en met het oog op de komende campagne “Gezond werk verlicht de last” die in oktober 2020 van start gaat.

Het evenement was een activiteit om mensen bewust te maken van de noodzaak om van jongs af aan een goede gezondheid van het bewegingsapparaat te bevorderen. De deelnemers wisselden in kleine groepen onder leiding van deskundigen ideeën uit over vier verschillende aspecten: onderzoek, beleid (OSH – ergonomie), praktijkvoorbeelden (mainstreamen van OSH in het onderwijs) en communicatie (waarneming van het eigen lichaam).

Lees de verslagen over de belangrijkste conclusies van elke workshop

Meer informatie over het voorkomen van aandoeningen van het bewegingsapparaat

Lees de praktische richtsnoeren voor het kleinbedrijf Psychosociale risico’s, stress en spier- en skeletaandoeningen