You are here

Hoogtepunten
04/04/2017

Vervolgonderzoek op Esener-2 naar medezeggenschap: bekijk snel de resultaten!

Hoe organiseren ondernemingen werknemersmedezeggenschap bij de aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk? Zijn er formele werknemersvertegenwoordigingsstructuren of worden werknemers in plaats daarvan op een meer directe wijze betrokken? Bekijk voor een antwoord op deze vragen de resultaten van het kwalitatieve onderzoek van EU-OSHA naar medezeggenschap en raadpleging over veiligheid en gezondheid op het werk, een vervolgonderzoek op de bedrijvenenquête Esener-2.

Lees het persbericht

Lees het verslag, de samenvatting en zeven landenrapporten

Bekijk de bevindingen van de bedrijvenenquête met behulp van het online-enquêtedashboard