Hoogtepunten

Back to highlights

Veldwerk voor de EU-OSHA-enquête naar risicofactoren voor kanker gaat van start

Image

© EU-OSHA / David Tijero Osorio

Via deze innovatieve enquête wordt nagegaan hoe Europese werknemers in aanraking komen met bepaalde risicofactoren voor kanker, om erachter te komen aan welke risico’s werknemers het meest worden blootgesteld. Betrouwbare gegevens over dit onderwerp zijn essentieel, zowel voor de veiligheid en gezondheid van werknemers als voor een productieve en duurzame economie.

Er staan bijna 25 000 vraaggesprekken met werknemers in Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland en Spanje op de planning. Willekeurig gekozen werknemers worden opgebeld op hun mobiele telefoon voor een reeks vragen over hun dagelijkse werkzaamheden, die is aangepast aan hun huidige baan.

Dit veldwerk gaat tot januari 2023 door en de eerste bevindingen zullen naar verwachting aan het eind van dat jaar worden bekendgemaakt. De resultaten van de enquête worden aangevuld met secundaire analyses waarvoor specifieke onderwerpen grondig onder de loep worden genomen.

Kom alles te weten over de Enquête over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor kanker in Europa