Hoogtepunten
08/04/2020

Blootstelling aan biologische agentia op de werkplek: hoe beschermen we werknemers die een verhoogd risico lopen?

Image by Irén Nemess from Pixabay

In vijf discussienota's van EU-OSHA worden sectoren in kaart gebracht waarin werknemers een hoog risico lopen op blootstelling aan biologische agentia: beroepen met dieren, afvalverwerking en waterzuivering, de akkerbouw, banen die reizen of contact met reizigers vereisen, en de gezondheidszorg.

In de nota's worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoeksproject dat is uitgevoerd om kennislacunes met betrekking tot biologische agentia op de werkplek en de daarmee samenhangende gevolgen voor de gezondheid aan te pakken. Er wordt gekeken naar kwetsbare groepen en nieuwe risico's en er worden aanbevelingen gedaan voor doeltreffende preventie.

Lees de discussienota's

Ontdek meer over werkgerelateerde ziekten veroorzaakt door biologische agentia

Raadpleeg ons recente artikel over COVID-19: richtsnoeren voor op de werkplek

Bekijk dit artikel over epidemieën en de werkplek