Hoogtepunten

Terug naar highlights

Onderzoek naar de rol van toeleveringsketens bij de bevordering van veiligheid en gezondheid op het werk

Image

©  Quality Stock Arts - stock.adobe.com

In het kader van zijn onderzoeksprogramma ter verbetering van de naleving van voorschriften inzake veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) heeft EU-OSHA het potentieel van toeleveringsketens – de relaties tussen kopers en verkopers – voor de bevordering van VGW onderzocht.

Door het toepassingsgebied van het onderzoek uit te breiden naar niet-traditionele arbeidsverhoudingen, is het potentieel van marktgebaseerde praktijken voor de verbetering van arbeidsomstandigheden onderzocht. Een grondig literatuuronderzoek gericht op verbetering van VGW via toeleveringsketens in de agrovoedingssector en de bouwsector biedt een uitgebreid inzicht in het onderwerp. Daarnaast worden in twee beleidsnota’s de toepassing, de kansen en de uitdagingen van deze praktijken in de agrovoedingssector en in bouwsector beoordeeld.

Het onderzoeksprogramma van EU-OSHA is bedoeld om bedrijven te inspireren en te helpen bij het naleven van de regelgeving op het gebied van VGW. Een overkoepelend verslag over dit onderwerp is beschikbaar.

Lees het verslag en de samenvatting Verbetering van VGW via toeleveringsketens: marktgebaseerde initiatieven in de agrovoedingssector en de bouwsector en daarmee verband houdende beleidsnota’s

Bekijk alle publicaties over het thema Veiligheid en gezondheid op het werk is goed voor uw bedrijf