You are here

Hoogtepunten

22/03/2018

EU-OSHA wil feedback naar aanleiding van zijn activiteiten en behaalde resultaten verzamelen om de relevantie van zijn werkzaamheden in de toekomst te vergroten. U kunt ons hierbij helpen door een korte enquête in te vullen. Het invullen van de enquête neemt hoogstens een kwartier in beslag.

Deze enquête wordt voor EU-OSHA uitgevoerd door het consortium van ICF en GfK. De enquête kan in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans worden ingevuld.

14/03/2018

Volgens recente schattingen zijn per jaar ongeveer 200 000 sterfgevallen in Europa te wijten aan werkgerelateerde ziekten. Werkgerelateerde ziekten en letsel op het werk kosten de Europese Unie jaarlijks 476 miljard EUR, een bedrag dat, met de juiste strategieën, beleidsmaatregelen en praktijken voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW), aanzienlijk lager zou kunnen zijn. Het bevorderen van bewustwording van deze ziekten, waaronder werkgerelateerde kanker, is een prioriteit voor EU-OSHA.

12/03/2018

In een nieuw rapport over de bevindingen van de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's (Esener-2) wordt een brede analyse gemaakt van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) binnen Europa. In het rapport wordt erop gewezen dat de typische veiligheidsrisico’s op het werk in de meeste gevallen goed worden aangepakt, maar dat dit minder het geval is voor gezondheidsrisico's en psychosociale risico's.

08/03/2018

8 maart is Internationale Vrouwendag. EU-OSHA grijpt die gelegenheid aan om de aandacht te vestigen op de specifieke veiligheids- en gezondheidsrisico's voor vrouwen op het werk, en met name voor oudere werkneemsters.

Genderspecifieke verschillen op de werkplek kunnen ertoe leiden dat het welzijn van vrouwen op het werk afneemt als gevolg van het gebrek aan carrièreperspectieven. Vrouwen in het algemeen en oudere vrouwen in het bijzonder worden tijdens hun loopbaan ook aan andere risico’s blootgesteld dan hun mannelijke collega’s. 

06/03/2018

De lancering van de campagne 2018-2019 voor een gezonde werkplek, getiteld 'Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!', nadert snel. De bijeenkomst voor campagnepartners in Brussel op 20 maart biedt een ontmoetingsplek voor Europese en internationale organisaties alsook voor bedrijven en mediapartners die graag campagnepartner willen worden of hun partnerschap willen hernieuwen.

Het evenement is voor hen een ideale gelegenheid om te netwerken en ideeën uit te wisselen over hoe ze de doelstellingen van de campagne via hun activiteiten actief zullen promoten.

02/02/2018

Help ons om kanker — de voornaamste oorzaak van werkgerelateerde sterfgevallen in de EU – en het belang van de preventie ervan onder de aandacht te brengen. Ga naar #wereldkankerdag.

EU-OSHA heeft onlangs een seminar gehouden over herstel en terugkeer naar het werk na kanker. Een goed beleid op dit gebied is van essentieel belang om mensen die hun ziekte hebben overwonnen opnieuw aan de slag te helpen.

25/01/2018

Hoe kan de veiligheid en gezondheid van werknemers in micro- en kleine ondernemingen (mko's) worden gewaarborgd? Dat is het belangrijkste agendapunt van een seminar dat EU-OSHA voor vooraanstaande deskundigen en beleidsmakers op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk organiseert.

Commissaris Marianne Thyssen bespreekt met de raad van bestuur van EU-OSHA en andere relevante belanghebbenden de laatste bevindingen van het mko-project waarover in twee uitgebreide verslagen wordt bericht.

01/01/2018

Op 1 januari 2018 neemt Bulgarije het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over van Estland. Het huidige voorzitterschapstrio, waartoe ook Oostenrijk behoort, zal de tenuitvoerlegging van zijn gezamenlijke programma voortzetten.

Bulgarije zal tijdens zijn voorzitterschap het accent op drie kernthema’s leggen: consensus, concurrentievermogen en cohesie.

Lees meer over het voorzitterschap van Bulgarije

Pages