You are here

Hoogtepunten

01/01/2018

Op 1 januari 2018 neemt Bulgarije het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over van Estland. Het huidige voorzitterschapstrio, waartoe ook Oostenrijk behoort, zal de tenuitvoerlegging van zijn gezamenlijke programma voortzetten.

Bulgarije zal tijdens zijn voorzitterschap het accent op drie kernthema’s leggen: consensus, concurrentievermogen en cohesie.

Lees meer over het voorzitterschap van Bulgarije

12/12/2017

De video over risicobeoordeling in vier stappen die is gemaakt in het kader van het OiRA-project (de risicobeoordelingstool van EU-OSHA), is uitgebracht in het Engels en voorzien van ondertitels. De video is gebaseerd op de infographic ‘Risk assessment with OiRA in 4 steps’, en toont aan dat risicobeoordeling de juridische hoeksteen van de Europese benadering inzake de preventie van ongevallen op het werk, beroepsziekten en ziekteverzuim is.

04/12/2017

Nu de campagne voor 2016-2017 ‘Gezond werk, voor alle leeftijden’ ten einde loopt, is het aftellen begonnen voor de start van de volgende EU-OSHA-campagne ‘Gezonde werkplekken, Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!’ in april 2018.

Doel van de campagne voor 2018-2019 is een grotere bewustwording omtrent de risico's van gevaarlijke stoffen op de werkplek en het bevorderen van een risicopreventiecultuur om deze risico's te elimineren of doeltreffend te beheren.

Lees meer over de nieuwe campagne

07/11/2017

Door de snelle groei van de online economie neemt het aantal atypische arbeidsvormen toe, bijvoorbeeld occasioneel werk, werken op oproepbasis en economisch afhankelijk zelfstandig werk. Hoewel online platforms de kans op toegang tot werk kunnen verhogen, kan platformwerk ook tot lichamelijke en psychosociale risico's leiden voor de werknemers.

02/11/2017

Rijdt u voor uw werk, of geeft u leiding aan voertuigbestuurders? In zijn nieuwste film krijgt Napo te maken met enkele veiligheids- en gezondheidsrisico's van beroepschauffeurs.

Het filmpje geeft een luchthartige kijk op thema's als onderhoud, slechte weersomstandigheden en eventuele alternatieven voor het gebruik van voertuigen. Het belicht het belang van een goede planning en voorbereiding, een veilig laden en lossen van vracht, het uitstippelen van de meest efficiënte route en het inplannen van voldoende tijd om een dag veilig door te komen.

Pages