Hoogtepunten
02/11/2020

De Europese pijler van sociale rechten – Laat uw stem horen

Een sterker Sociaal Europa: laat uw stem horen! Geef uw mening over de rol die aan veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) moet toekomen in de Europese pijler van sociale rechten.

Door COVID-19 is meer dan ooit duidelijk geworden hoe belangrijk veilige en gezonde arbeidsomstandigheden zijn voor een goed functionerende samenleving. VGW is van essentieel belang, of het nu gaat om het beschermen van essentiële werknemers – zoals personeel in de gezondheidszorg, het openbaar vervoer of de levensmiddelenproductie – het wegnemen van risico’s voor telewerkers of om het beperken van de virusverspreiding onder de bevolking.

Beginsel 10 van de Europese pijler van sociale rechten (EPSR) luidt dat werknemers recht hebben op een hoog niveau van bescherming van hun gezondheid en veiligheid op het werk. In het sociale scorebord, met behulp waarvan de tenuitvoerlegging van de pijler wordt gevolgd, is tot dusver geen indicator opgenomen voor de werkomgeving.  De Europese Commissie nodigt alle partners uit om uiterlijk op 30 november 2020 hun denkbeelden kenbaar te maken over nieuwe beleidsmaatregelen of wetgevingsinitiatieven die op de verschillende niveaus (Europees, nationaal, regionaal of lokaal) moeten worden genomen, en/of om als lidstaat, regio, gemeente of organisatie concrete toezeggingen te doen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de pijler.

Toegang tot de raadpleging

Lees meer over de benadering van de Commissie voor een EPSR-actieplan

Meer achtergrondinformatie van onze zusterorganisatie Eurofound