Hoogtepunten
06/04/2020

De Europese Commissie vraagt haar partners naar hun mening over de Europese pijler van sociale rechten

Image by athree23 from Pixabay

Het directoraat-generaal Werkgelegenheid van de Europese Commissie heeft een EU-wijde raadpleging gestart over de tenuitvoerlegging van de Europese pijler van sociale rechten.

Tegelijkertijd heeft de Commissie een mededeling gepubliceerd over de bijdrage van het sociaal beleid aan de totstandbrenging van een sterk sociaal Europa in onze snel veranderende samenleving.

DG Werkgelegenheid nodigt alle landen van de EU, sociale partners en andere belanghebbenden uit hun mening te geven over de maatregelen die zij nodig achten op het gebied van werkgelegenheid en sociale gerechtigheid. Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten, zal deze actie – zodra de omstandigheden rond de COVID-19-pandemie dit toelaten – ondersteunen door een bezoek te brengen aan partners en autoriteiten in de lidstaten om uit eerste hand te horen welke mening zij hebben en welke toezeggingen zij kunnen doen.

Veiligheid en gezondheid op het werk vormen een kernonderdeel van de sociale rechten. Daarom moedigt EU-OSHA u aan uw stem te laten horen en uw bijdrage in te dienen via de meertalige website.

Lees de mededeling van de Commissie over “Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities”