Hoogtepunten
26/02/2019

Het werk van EU-OSHA handhaaft een hoog tevredenheidspercentage onder zijn belanghebbenden

Uit de resultaten van de tevredenheidsenquête onder belanghebbenden blijkt dat EU-OSHA zijn werkprestaties handhaaft op een hoog niveau, met een tevredenheidsscore die zelfs die van 2016 overtreft. 89% van de belanghebbenden zegt dat EU-OSHA de juiste prioriteiten stelt op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) en 87% meldt dat EU-OSHA toegevoegde waarde heeft voor het werk van nationale VGW-organisaties. De respondenten zijn voornamelijk werkgeversvertegenwoordigers en beleidsmakers van binnen en buiten de EU, waarbij 86% afkomstig is uit de EU-lidstaten.

Vrijwel alle respondenten (93%) zeggen het werk van het Agentschap gebruikt te hebben voor ten minste één doel. Het vaakst gebeurde dat om VGW-problemen op het niveau van een bedrijf of werkplek aan te pakken.

Bovendien tonen de belanghebbenden erkenning voor de inspanningen van EU-OSHA op het gebied van voorlichting en het vinden van oplossingen voor VGW-risico’s. Hiermee draagt EU-OSHA daadwerkelijk bij aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden op de werkplek. 

Ontdek alle resultaten in de presentatie ‘EU-OSHA-tevredenheidsenquête onder belanghebbenden 2018’