Hoogtepunten
12/02/2020

Aandacht voor het belang van VWG tijdens conferentie over de toekomst van het werk

Image by Albert Dezetter from Pixabay

Op 12 februari zal dr. Christa Sedlatschek, uitvoerend directeur van EU-OSHA, de internationale conferentie Toekomst van het werk. Uitdagingen en kansen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk bijwonen. Dr. Sedlatschek neemt deel aan het forumdebat Van onderzoek naar actiegericht beleid. Zij zal spreken over nieuwe gevaren in verband met chemische stoffen en hoe we daarmee kunnen omgaan, en zij zal de campagne van EU-OSHA op het gebied van aandoeningen aan het bewegingsapparaat (2020-2022) introduceren.

Tijdens dit evenement, dat wordt georganiseerd door het Italiaanse instituut voor ongevallenverzekeringen (INAIL) en de Internationale Commissie voor veiligheid op het werk (ICOH), komen internationale deskundigen bijeen om de problemen van een veranderende arbeidswereld te bespreken. Daarbij zal worden ingezoomd op het belang van gezondheid en veiligheid op het werk in het licht van veranderingen in de demografie en de arbeidsmarkt, en op het scenario van snelle technologische ontwikkeling.

Meer informatie over het evenement