Hoogtepunten
16/01/2020

EU-OSHA is een succesverhaal, aldus de Europese commissaris voor werkgelegenheid en sociale rechten

De voortdurend veranderende arbeidswereld brengt nieuwe risico's met zich mee voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Het is dan ook van belang dat goede praktijken worden meegedeeld en uitgewisseld onder bedrijven en lidstaten en dat daarbij bedrijven, hubs en de lokale industrie worden bereikt. In een videoboodschap aan EU-OSHA erkent Nicolas Schmit, de Europese commissaris voor werkgelegenheid en sociale rechten, de bijdrage van het Agentschap in het beter uitrusten van bedrijven met online risicobeoordelingstools en het ondersteunen van de Europese Commissie bij het anticiperen op nieuwe en opkomende risico's. Hij benadrukt ook de doeltreffendheid van het netwerk van focal points in het verspreiden van kennis en het bevorderen van veiligheid en gezondheid op het werk op nationaal niveau.

Het Agentschap moet het voortouw nemen bij bewustmakingsacties rond de toekomstige uitdagingen voor werkplekken in Europa, zoals de gevolgen van digitalisering, oudere werknemers en nieuwe werkvormen, concludeert de heer Schmit.

EU-OSHA heet de heer Schmit welkom bij de aanvang van zijn nieuwe mandaat als Europa's pleitbezorger voor veiligheid en gezondheid op het werk en waardeert zijn vriendelijke woorden van erkenning voor het werk van het Agentschap in de afgelopen 25 jaar ten zeerste.

Bekijk de aan EU-OSHA gerichte videoboodschap van Nicolas Schmit, Europees commissaris voor werkgelegenheid en sociale rechten