You are here

Hoogtepunten
04/09/2017

Volgens nieuwe globale ramingen kosten arbeidsgerelateerde letsels en ziekten de EU elk jaar zo'n 476 miljard euro.

De economische argumenten voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) klinken sterker dan ooit. Uit nieuwe ramingen van het project rond de kosten en baten van VGW blijkt dat arbeidsgerelateerde letsels en ziekten de EU elk jaar zo'n 476 miljard euro kosten. De kosten van arbeidsgerelateerde kanker alleen al bedragen 119,5 miljard.

Samen met de Internationale Arbeidsorganisatie en andere partners ontwikkelt EU-OSHA in het kader van dit project een model waarmee de economische kosten van ondoeltreffende of ontbrekende VGW-maatregelen bij benadering kunnen worden berekend. Met het model kan de maatschappelijke last op een alomvattende manier worden gemeten. Zo kunnen beleidsmakers de resultaten gebruiken om een beter zicht te krijgen op de economische impact van een gebrekkige veiligheid en gezondheid op het werk.

De meest recente bevindingen van het project en een interactieve datavisualisatietool zullen worden voorgesteld op het XXIe Wereldcongres over veiligheid en gezondheid op het werk in Singapore.

Lees het persbericht

Naar de datavisualisatietool

Meer over de economische voordelen van goede VGW-praktijken

Foto's bekijken