Hoogtepunten

Back to highlights

Uit de Esener-enquête komen digitale technologieën en COVID-19 naar voren als nieuwe uitdagingen voor het omgaan met veiligheid en gezondheid

Image

© EU-OSHA

De Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener) uit 2019 laat duidelijk zien dat digitalisering nieuwe problemen veroorzaakt vanuit het oogpunt van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van robots, laptops, smartphones en op het lichaam gedragen apparatuur. Toch besteedt minder dan één van de vier werkgevers (24 %) tijd en aandacht aan de gevolgen die deze technologieën kunnen hebben voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Ook de gewijzigde psychosociale risico’s en werkpraktijken als gevolg van COVID-19 zorgen voor uitdagingen, zoals blijkt uit follow-uponderzoek. Mogelijke oplossingen zijn een grotere mate van werknemersparticipatie bij het vaststellen en voorkomen van risico’s en wetgeving die de naleving van VGW-voorschriften stimuleert.

Deze onderwerpen komen aan bod in het overzichtsverslag bij Esener 2019, dat gegevens bevat die afkomstig zijn van 45 000 respondenten uit bedrijven van verschillende grootten en diverse sectoren in 33 Europese landen. Esener biedt een toonaangevend monitoringsinstrument voor de beheersing van VGW en wordt intensief gebruikt door Europese en nationale beleidsmakers.

Lees het overzichtsverslag en de samenvatting

Klik hier voor de technische bijlage