Hoogtepunten

Terug naar highlights

Doeltreffende implementatie van slimme digitale monitoringsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk en voor inclusie

Image

© sitthiphong - stock.adobe.com

Slimme digitale monitoringsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) maken gebruik van digitale technologieën om risico’s op het werk te monitoren en arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen. Ze worden aangetroffen in wearables, apparatuur of telefoonapps en hebben het potentieel om werkplekken veiliger te maken.

Deze systemen kunnen ook de inclusie en diversiteit verbeteren door specifieke groepen mensen, zoals oudere werknemers, migranten, beroepsbeoefenaars met een handicap en zwangere vrouwen, ondersteuning te bieden en in hun behoeften te voorzien.

Er moeten dan echter wel eerst enkele punten in overweging worden genomen, om ervoor te zorgen dat deze technologieën echt succesvol en gunstig zijn voor iedereen, namelijk de betrokkenheid van werknemers, de organisatiecultuur, de structuur van het bedrijf, de technologische infrastructuur enzovoort.

In onze twee nieuwe discussienota’s wordt uitgelegd hoe inclusieve slimme digitale monitoringsystemen doeltreffend kunnen worden geïmplementeerd. Neem zelf ook eens een kijkje!

Digitale VGW-monitoringsystemen: implementatie van nieuwe technologieën om de veiligheid en gezondheid op het werk te controleren

Digitale VGW-monitoringsystemen: ondersteuning van inclusie en diversiteit op de werkplek