You are here

Hoogtepunten
08/11/2016

De economische gevolgen van goed en slecht VGW-beheer nauwkeurig onderzocht door EU-OSHA

Er zijn gegevens van goede kwaliteit nodig om inzicht te krijgen in de kosten van arbeidsgerelateerde aandoeningen en sterfgevallen, en de werkelijke voordelen van een goed beheer van veiligheid en gezondheid op het werk.

EU-OSHA tracht in deze behoefte te voorzien met het tweefasige overzichtsproject ‘Kosten en voordelen van veiligheid en gezondheid op het werk’. Het project is erop gericht een economisch kostenberekeningsmodel te ontwikkelen voor het maken van betrouwbare kostenramingen.

Het project is gebaseerd op een grootschalige studie naar het vaststellen en beoordelen van de beschikbare gegevens in iedere lidstaat. De resultaten van de studie zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling van een geavanceerd economisch kostenberekeningsmodel op basis van nationale gegevensbronnen.

Lees meer over het project ‘Kosten en voordelen van veiligheid en gezondheid op het werk’ in onze specifieke webrubriek