Hoogtepunten
14/12/2018

Ontdek een nieuwe studie over systemen voor vroegtijdige waarschuwing op het gebied van werkgerelateerde ziekten

Waarschuwings- en sentinelsystemen kunnen beleidsmakers en andere personen die zich met veiligheid en gezondheid op het werk bezighouden, vroegtijdig wijzen op nieuwe en opkomende risico’s en arbeidsgerelateerde ziekten. In het verslag worden een aantal succesvolle waarschuwings- en sentinelmethoden uit de EU en daarbuiten grondig geanalyseerd.

Er wordt nagegaan hoe deze methoden door andere landen kunnen worden overgenomen of hoe aan bestaande monitoringsystemen een waarschuwingsfunctie kan worden toegevoegd. Een van de conclusies van het verslag is dat het van vitaal belang is dat beter wordt gecommuniceerd over hoe waarschuwings- en sentinelsystemen kunnen bijdragen aan empirisch onderbouwde preventie en beleidsmaatregelen. Het is ook heel belangrijk de mensen die de informatie voor het systeem aanleveren te blijven motiveren, voldoende politieke ondersteuning en financiële middelen ter beschikking te stellen en internationale samenwerking en gegevensuitwisseling in de EU aan te moedigen.

Lees het persbericht

Download het eindverslag en de samenvatting

Meer informatie over waarschuwings- en sentinelsystemen