You are here

Hoogtepunten
12/11/2018

Werk maken van de Europese pijler van sociale rechten: Een jaar later

Op 17 november 2017 hebben het Europees Parlement, de Commissie en de Raad een baanbrekend initiatief voor een sterker sociaal Europa aangekondigd.

De Europese pijler van sociale rechten herhaalt het gezamenlijke engagement van de Unie voor nieuwe en betere rechten voor burgers, waaronder betere werkomstandigheden.

Een jaar later kunnen we zien dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt. In april heeft de Commissie, in overeenstemming met de huidige campagne ‘Een gezonde werkplek’, voorgesteld om de blootstelling van werknemers aan vijf kankerverwekkende chemische stoffen te beperken. Uit schattingen blijkt dat dit voorstel de werkomstandigheden van meer dan een miljoen werknemers in de EU zou verbeteren, en dat het 22 000 gevallen van ziekteverzuim zou voorkomen.

In juni werd nog een akkoord bereikt over voorstellen voor richtlijnen die gaan over het evenwicht tussen werk en privéleven en transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

EU-OSHA is een fervent voorstander en verdediger van de pijler van sociale rechten door middel van vele activiteiten, zoals zijn werk op het vlak van veiligheid en gezondheid van oudere werknemers. Het bestudeert daarbij beleid en initiatieven waarmee men in heel Europa iets wil doen tegen het probleem van een vergrijzende beroepsbevolking.