Hoogtepunten
28/07/2020

COVID-19-pandemie maakt het nog noodzakelijker om werkenden te beschermen tegen blootstelling aan biologische agentia

Image by anjawbk from Pixabay

Met een nieuw verslag waarin de bevindingen van een groot EU-OSHA-project worden samengevat, wordt gestreefd meer bekendheid te geven aan de blootstelling aan biologische agentia op de werkplek. Daarnaast bevat het verslag belangrijke informatie voor beleidsmakers.

Blootstelling aan biologische agentia op de werkplek gaat gepaard met tal van gezondheidsproblemen, waaronder infectieziekten en allergieën. Hoewel dit probleem zich in een breed scala aan beroepen voordoet, is men zich er over het algemeen te weinig bewust van.

De bevindingen van het project zijn met name relevant gezien de huidige COVID-19-pandemie. De nadruk ligt op het belang van bewustmaking en het geven van prioriteit aan de preventie van door biologische agentia veroorzaakte werkgerelateerde ziekten op alle niveaus.

Lees het persbericht voor meer informatie

Download het eindverslag en de samenvatting

Kom meer te weten over werkgerelateerde ziekten als gevolg van biologische agentia

Bekijk onze PowerPoint-presentaties over het project en de bevindingen: voor deskundigen en niet-deskundigen